Home Յոգայի դասընթացներ

Yoga Classes
There are no translations available.

Currently we have Yoga classes with several groups, in 2 different indoor, and several outdoor locations.

The groups are growing quickly, so please contact us to see what are the options to join the classes

at the moment. We have classes from Monday to Saturday, starting from 8:00 am, ending at 10:00 PM.

But Armen's groups and Vahagn's groups have different hours and it also may change sometimes,

depending on the current season, visitors' demands and other circumstances.Here are our contacts:

Email addresses: 

Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

phone number:

(093) 411901 (Armen)

We are looking forward to meeting you!  

LAST_UPDATED2
 

Powered by InterMedia Inc.